Naši servisi – 04

Finansijsko izveštavanje

Finansijsko planiranje i analiza obuhvataju budžetiranje, predviđanje i analitičke procese koji podržavaju finansijsku i poslovnu strategiju kompanije. Finansijsko planiranje i analiza čine kombinaciju detaljne analize operativnih, strateških i elemenata performansi kako bi podržali postavljene ciljeve. Oslanja se na statističku i analizu podataka kako bi se merile i planirale poslovne operacije i predviđao njihov finansijski uticaj. Naš tim pruža usluge finansijskog planiranja koje obuhvataju:

 • Planiranje aktivnosti
 • Opis
 • Budžetiranje
 • Razvoj finansijskog plana za fiksni period, često 12 meseci
 • Predviđanje
 • Kreiranje prognoze za očekivane poslovne performanse u budućim periodima
 • Kontinuirana predviđanja
 • Kontinuirana predviđanja za vremenski raspon koji se redovno ažurira
 • Finansijska analiza
 • Praćenje troškova i prihoda projekta u realnom vremenu
 • Grafički prikazi i kontrolne table za vizualizaciju finansijskog napretka
 • Upozorenja i obaveštenja o prekoračenju budžeta ili problemima sa profitabilnošću projekta

Vrste finansijskih analiza:

 • Realne u odnosu na budžetske: Redovno izveštavanje o performansama u odnosu na dogovorene budžete i planove, često mesečno. Varijacije u odnosu na prethodne periode takođe se prikazuju kao indikator sagledavanja “zdravlja” poslovanja. Ova analiza se koristi za podršku mesečnim i drugim periodičnim pregledima poslovanja
 • Ad hoc analiza: Uslovi poslovanja se stalno menjaju. Timovi za finansijsko planiranje i analizu često se pozivaju da izvrše ad hoc analizu usled promenljivih tržišnih uslova, kao što su ulazak novih konkurenata na tržište, nagle promene konkurentskih cena, makroekonomske promene ili promene u globalnom trgovinskom okruženju
 • Marginalna i strateška analiza: Timovi za finansijsko planiranje i analizu su detaljno uključeni u planiranje strateških inicijativa, analizu konkurencije i uštedu troškova, na primer, procenjujući finansijski uticaj značajnih novih proizvoda, ulazak ili izlazak sa tržišta, akvizicije ili prodaje
 • Proaktivna analiza: Jaki timovi za finansijsko planiranje i analizu pružaju poslovnim partnerima proaktivnu analizu, opažanja i preporuke. Proaktivnim otkrivanjem problema i zajedničkim istraživanjem rešenja, pomažu optimizaciju finansijskih rezultata
Ostali Servisi
Projektni menadžment
Obaveze prema dobavljačima
Potraživanja

Projektni menadžment

Transformišemo vaše poslovanje i strategije.

Pročitaj više

Obaveze prema dobavljačima

Produktivnije upravljanje novčanim tokovima.

Pročitaj više

Potraživanja

Automatizacija vaših potraživanja.

Pročitaj više

Finansijsko izveštavanje

Kombinacija analize operativnih i strateških performansi.

Pročitaj više